Layanan Kami

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur

Struktur Organisasi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur

 

TUGAS POKOK

  1. Melaksanakan Pengadaan ASN, pengembangan, penyusunan pola karir, kesejahteraan, pembinaan dan penegakan disiplin serta kedudukan hukum ASN;
  2. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang pengembangan karir dan pembinaan aparatur;
  3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur.

FUNGSI

  • Pelaksanaan pengadaan ASN, pengembangan, penyusunan pola karir, kesejahteraan, pembinaan dan penegakan disiplin serta kedudukan hukum ASN;
  • Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang pengembangan karier dan pembinaan aparatur;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur.

LAYANAN